Условия за използване

Посещавайки и използвайки сайта Mobiles.bg се приема по подразбиране, че сте се запознали и съгласили с настоящите условия.

1. Абсолютно забранено е копирането на публикувани в сайта материали, без предварително писмено разрешение от страна на Mobiles.bg. Всеки подобен опит и действие подлежи на санкциите, установени от настоящо действащото законодателство на Република България. Мерки ще бъдат взимани без предупреждение срещу нарушителите и според DMCA (Digital Milenium Copywriting Act) ще бъдат сигнализирани съответните онлайн и офлайн регулатори и търсачки за това.

2. Информацията, публикувана в Mobiles.bg има предимно обобщителен и информационен характер и използвана от непрофесионалисти може да доведе до вреди, за които Mobiles.bg и неговите собственици не носят абсолютно никаква отговорност.  Всяко действие, което предприемате и което е провокирано като следствие от публикувана в сайта информация е на ваша собствена отговорност.

3. Правилата могат да бъдат своевременно променяни, но се приема, че вие като потребител сте се запознали с тях преди да използвате Mobiles.bg

4. Mobiles.bg използва стандартни онлайн начини за проследяване на аудиторията си като бисквитки и използвайки го вие се съгласявате на това безусловно.