Инструменти

Инструментите, които се използват за ремонт на вдлъбнатини без нужда от боядисване се създават от високотехнологични сплави, които имат ключови характеристики за успеха при прилагането на PDR.

Сред инструментите откриваме не само статични такива, но и различни уреди като вакуум помпи и вакуум машини, които се използват за максимално ефективни резултати при обработка на по-големи хлътвания и вдлъбнатини. Друг вариант при подобни обстоятелства са и специалните лепила, които улесняват работата и повишават КПД-то при използване на PDR технологията за отстраняване на козметични дефекти от каросерията на автомобила.

Инструментите за PDR включват и специални чукове и избиващи пособия, които значително ускоряват скоростта на работа при отстраняване на вдлъбнатини, причинени при най-различни обстоятелства.